วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอน 

โรงเรียนบ้านสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

เวลา
 
 
08:30 – 09:30
 
09:30-10:30
 
10:30-11:30
 
11:30-12:30
 
12:30-13:30
 
13:30-14:30
 
14:30-15:30
 
วันจันทร์
 
 
 
ภาษไทย
ป.๕
 
 
พัก
เที่ยง
 
 
ซ่อมเสริม
 
วันอังคาร
ภาษาไทย
ป.๖/๑
ภาษาไทย
ป.๔
 
 
 
ซ่อมเสริม
 
วันพุธ
 
ภาษาไทย
ป๖/๑
ภาษาไทย
ป.๖/๒
 
 
ซ่อมเสริม
 
วันพฤหัสบดี
ภาษาไทย
ป.๔
 
 
ภาษาไทย
ป.๕
 
 
ลูกเสือ
 
วันศุกร์
 
ภาษาไทย
ป.๖/๑
 
 
 
ซ่อมเสริม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น